Uredništvo

Uredništvo

Nakladnik: Udruga Medius, Bana Ivana Mažuranića 13, 23210 Biograd na Moru

Glavni urednik: Ivan Sambunjak

e-mail: portalbiograd@yahoo.com

Mob: 092 233 5366