Ukida se naknada za priključenje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

Ukida se naknada za priključenje na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

0 322

kanalizacijaPrema izmjenama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, koje su donesene u svibnju 2013., ukinuta je naknada za priključenje, pa općine i gradovi koji grade (čitaj: financiraju) vodovodnu i kanalizacijsku mrežu sami moraju naći novac, a ne ga, kao do sada, jednokratno ili u ratama uzimati od građana.U  Zakonu o vodama koji u članku 214. propisuje da budući korisnici vodnih usluga, odnosno građani, mogu sudjelovati u financiranju gradnje sekundarnih mreža, i to bez povrata novca, ali naglašava da to i ne moraju učiniti. Prema izmijenjenom zakonu nema više naknada na priključak na vodu ili kanalizaciju.

Početak primjene tog zakona je najkasnije za šest mjeseci do kada općine i gradovi moraju staviti van snage odluku o plaćanju naknade na priključenje na vodu ili odvodnju. Priključak će vlasnici moći dobiti i za objekte koji još nisu legalizirani, odnosno nemaju svu potrebnu dokumentaciju potrebnu za gradnju, kao i vlasnici građevina za koje se vodi postupak obustave građenja ili uklanjanja građevina.

Izvor: Slobodna Dalmacija